Phần thưởng cho trẻ đỡ đầu có thành tích học tập tốt

H4T trao tặng phần thưởng động viên trẻ đỡ đầu có thành tích học tập tốt – năm học 2012-2013.

Phần thưởng cho Học sinh Giỏi – 1 giấy khen và 300.000 đ
Phần thưởng cho Học sinh Tiên tiến – 1 giấy khen và 100.000 đ

1. Lê Anh Đức – lớp 3 – Giỏi
2. Nguyễn Anh Đức – lớp 6 – Giỏi
3. Nguyễn Thu Minh – lớp 6 – Giỏi
4. Nguyễn Anh Duy – lớp 5 – Giỏi
5. Lê Thanh Hiền – lớp 5 – Tiên tiến
6. Nguyễn Thúy Thùy Dương – lớp 1 – Giỏi
7. Vũ Thị Thanh Huyền – lớp 6 – Giỏi
8. Nguyễn Đức Duy – lớp 2 – Tiên tiến
9. Vũ Thanh Thảo – lớp 3 – Tiên tiến
10. Bùi Thị Hồng – lớp 9 – Giỏi
11. Chu Thị Phương – lớp 7 – Giỏi
12. Nguyễn Văn Quyền – lớp 1 – Giỏi
13. Bùi Quốc Việt – lớp 1- Tiên tiến

Speak Your Mind

*