Cảm động trước lá thư của trẻ mồ côi nhiễm H gửi H4T

Thu Quang gui H4T - 6.2016 (13 tuoi)Tiên Kiên, 26.6.2016

Kính gửi cô chú nhóm H4T,

Hôm nay cháu tranh thủ viết thư thăm sức khỏe của các cô chú.
Hòan cảnh của cháu vất vả lắm, bố mẹ cháu không còn nữa.
Cháu ở với bà ngọai, thật may cho cháu.
Qua bà nội Yến, Thao, giới thiệu cháu với nhóm, thế là cháu rất mừng là được nhóm quan tâm đến cháu. Đã hỗ trợ tiền hàng tháng, cháu nhận được đều và cháu mừng lắm, mùng 1/6 cháu lại có quà. Bà nội Yến đã tổ chức cho 3 chúng cháu và chụp ảnh gửi tới các cô chú ở trong nhóm.
Năm nay cháu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.
Tháng lấy thuốc 1 lần, cháu vẫn khỏe. Bà cháu năm nay 64 tuổi rồi. Cháu lo lắm, bà cháu không còn khỏe cháu biết ở với ai.

Cháu kính chúc các cô chú khỏe !
Cháu Bùi Đình Quang

 

 

 

 

Speak Your Mind

*