Cập nhật các mặt hàng/dịch vụ tại CHỢ ONLINE ỦNG HỘ H4T

Mời khách hàng tham gia CHỢ ONLINE ỦNG HỘ H4T
https://www.facebook.com/groups/CHOH4T/
***
BTC xin nhắc nhở:
– Mọi đăng ký mua hàng ủng hộ quỹ H4T xin mọi người comment dưới bài đăng tại nhóm CHỢ ONLINE ỦNG HỘ H4T để BTC cùng nắm.
– Mọi giao dịch mua hàng ngòai nhóm CHỢ ONLINE ỦNG HỘ H4T không được tính vào số hàng mà người bán hàng cam kết ủng hộ.

Speak Your Mind

*