Cập nhật các mặt hàng/dịch vụ tại CHỢ ONLINE ỦNG HỘ H4T

172-25

Mời khách hàng tham gia CHỢ ONLINE ỦNG HỘ H4T https://www.facebook.com/groups/CHOH4T/ *** BTC xin nhắc nhở: - Mọi đăng ký mua hàng ủng hộ quỹ H4T xin mọi người comment dưới bài đăng tại nhóm CHỢ ONLINE ỦNG HỘ H4T để BTC cùng nắm. - Mọi giao dịch mua hàng ngòai nhóm CHỢ ONLINE ỦNG HỘ H4T không được tính vào số hàng mà người bán hàng cam kết ủng hộ. … [Read more...]

Nội quy hoạt động Chợ Online ủng hộ H4T

Cho online

CHỢ ONLINE ỦNG HỘ H4T là nơi mua bán trao đổi các mặt hàng giữa các thành viên tham gia, những người có chung tâm nguyện ủng hộ các hoạt động giúp đỡ của H4T. https://www.facebook.com/groups/CHOH4T/ … [Read more...]