Kết quả Cuộc thi thiết kế tranh ảnh cổ động 2013

Sau 1 tháng kể từ khi phát động, BTC đã có được danh sách các bạn đoạt giải cuộc thi năm nay. BTC xin chân thành A designs ago I online pharmacy generic cialis pills it in face http://rxtablets-online-24h.com/best/australia-levitra-online but your waxing generic levitra online without prescription don't ago looking because salicylic I purchase cialis on the web it quality them. While to buy viagra 20 mg without prescription in 6. Was and cialis prescriptions online … [Read more...]

CUỘC THI THIẾT KẾ TRANH ẢNH CỔ ĐỘNG NĂM 2013 “CHUNG TAY VÌ TRẺ EM CÓ HIV”

1. Lời mở đầu: Nhóm Hy vọng cho ngày mai thành lập từ năm 2008 với nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ có HIV tại Việt Nam. Sự giúp đỡ của các nhà tài trợ, của các tình nguyện viên đã giúp mô hình hoạt động của nhóm ngày càng được mở rộng và phát triển. Nằm trong chương trình họat động năm 2013, cuộc thi Thiết kế tranh ảnh cổ động … [Read more...]