Hope for tomorrow (H4T)

Nhóm thành lập vào ngày 16 tháng 12 năm 2008.
Mã số hoạt động: VR 1213, đăng ký tại Tòa án thành phố Königstein im Taunus, bang Hessen, Cộng hòa liên bang Đức.

Đối tượng nhận sự giúp đỡ của nhóm là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt tại Việt Nam.
Phương thức hoạt động của nhóm: kêu gọi sự ủng hộ của các Nhà hảo tâm ở Việt Nam cũng như ở khắp mọi nơi trên thế giới và trực tiếp chuyển sự giúp đỡ tới tận tay các em.

 

Hope for tomorrow