Liên hệ

Chị Nguyễn Minh Nguyệt – Trưởng nhóm Tình nguyện viên tại Hà Nội
Email: [email protected]
Chị Nguyễn Thị Việt Hải – Sáng lập viên tại Đức
Email: [email protected]

Tài khoản của “Hy vọng cho ngày mai” tại Việt Nam:
Chủ Tài khoản : Lê Việt Phúc
Số Tài Khoản : 0451000269655
Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Thành Công, Lô 3, ô 4.1 CC đường Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tài khoản của “Hy vọng cho ngày mai” tại Đức:
account-holder: hope for tomorrow
BIC/SWIFT:  BYLADEM 1001
IBAN:             DE51 120 3 00 00 1 003 9190 48
DKB-Bank, Berlin/Germany