Nhóm BLD H4T

01.Johannes (Nhạc sĩ) – Người sáng lập
– Thu hút nguồn tài trợ nước ngoài
– Liên lạc với nhà tài trợ
– Lập báo cáo tài chính khai báo với cơ quan chức năng tại Đức
– Kiểm sóat các các văn bản dịch và báo cáo
– Tư vấn chương trình

02.Nguyễn Thị Việt Hải (Họa sĩ Johai) – Người sáng lập
– Liên lạc với nhà tài trợ
– Lưu giữ sổ sách, kế toán
– Chuyển tiền tài trợ về VN
– Điều phối nhiệm vụ TNV
– Truyền thông đăng tải quảng bá về nhóm
– Tư vấn chương trình

03.Nguyễn Minh Nguyệt (Cán bộ) – Trưởng nhóm TNV tại Hà Nội
– Người đại diện phát ngôn của H4T tại Việt Nam
– Tổ chức họp nhóm tại Hà Nội
– Tư vấn và tổ chức chương trình
– Quản lý chương trình MHDD (Mô hình đỡ đầu)

04.Lê Việt Phúc (Cán bộ) – Thủ Quỹ tại Hà Nội
– Thủ Quỹ – nhận tiền ủng hộ
– Chuyển tiền tài trợ định kỳ giúp các trẻ đỡ đầu; chuyển tiền tới TNV tổ chức chương trình
– Thu gom hóa đơn, chứng từ
– Lưu giữ và lập báo cáo tài chính
– Tư vấn và tổ chức chương trình

05.Phạm Quang Khoát (Giám đốc Trung tâm HFVN)
– Thu hút nguồn tài trợ trong nước
– Tư vấn và tổ chức chương trình
– Truyền thông đăng tải quảng bá về nhóm

06.Vũ Phúc Lộc (Cán bộ)
– Nhận và chuyển tài trợ cho nhóm trẻ đỡ đầu tại Ninh Bình
– Tư vấn và tổ chức chương trình

07.Đào Thị Mùi (Bác sĩ phòng khám bệnh An Dương)
– Truyền thông đăng tải quảng bá về nhóm
– Tư vấn và tổ chức chương trình

08.Nguyễn Kiều Oanh (Giảng viên)
– Truyền thông đăng tải quảng bá về nhóm
– Tư vấn chương trình