Nhóm BLD H4T

01.Johannes (Nhạc sĩ) – Người sáng lập
- Thu hút nguồn tài trợ nước ngoài
- Liên lạc với nhà tài trợ
- Lập báo cáo tài chính khai báo với cơ quan chức năng tại Đức
- Kiểm sóat các các văn bản dịch và báo cáo
- Tư vấn chương trình

02.Nguyễn Thị Việt Hải (Họa sĩ Johai) – Người sáng lập
- Liên lạc với nhà tài trợ
- Lưu giữ sổ sách, kế toán
- Chuyển tiền tài trợ về VN
- Điều phối nhiệm vụ TNV
- Truyền thông đăng tải quảng bá về nhóm
- Tư vấn chương trình

03.Nguyễn Minh Nguyệt (Cán bộ) – Trưởng nhóm TNV tại Hà Nội
- Người đại diện phát ngôn của H4T tại Việt Nam
- Tổ chức họp nhóm tại Hà Nội
- Tư vấn và tổ chức chương trình
- Quản lý chương trình MHDD (Mô hình đỡ đầu)

04.Lê Việt Phúc (Cán bộ) – Thủ Quỹ tại Hà Nội
- Thủ Quỹ – nhận tiền ủng hộ
- Chuyển tiền tài trợ định kỳ giúp các trẻ đỡ đầu; chuyển tiền tới TNV tổ chức chương trình
- Thu gom hóa đơn, chứng từ
- Lưu giữ và lập báo cáo tài chính
- Tư vấn và tổ chức chương trình

05.Phạm Quang Khoát (Giám đốc Trung tâm HFVN)
- Thu hút nguồn tài trợ trong nước
- Tư vấn và tổ chức chương trình
- Truyền thông đăng tải quảng bá về nhóm

06.Vũ Phúc Lộc (Cán bộ)
- Nhận và chuyển tài trợ cho nhóm trẻ đỡ đầu tại Ninh Bình
- Tư vấn và tổ chức chương trình

07.Đào Thị Mùi (Bác sĩ phòng khám bệnh An Dương)
- Truyền thông đăng tải quảng bá về nhóm
- Tư vấn và tổ chức chương trình

08.Nguyễn Kiều Oanh (Giảng viên)
- Truyền thông đăng tải quảng bá về nhóm
- Tư vấn chương trình